Hudební kiosek

O projektu

Přinášíme originální koncept hudební zkušebny pod širým nebem i na vaši akci. Na mnohých festivalech, koncertech nebo městských akcích jsou předem stanovena vystoupení, která divák nemá možnost nijak ovlivnit. Náš projekt je svým způsobem jedinečný v tom, že umožňuje návštěvníkům a posluchačům se přímo zapojit do vystupování a mohou tak dát najevo svůj talent, um nebo jen zvědavost. Věříme, že projekt hudební zkušebna pod širým nebem a na něj navazující dlouhodobý projekt hudebních zkušeben pro děti a mládež je svým způsobem unikátní a nabízí svým účastníkům velký prostor pro seberealizaci, interakci a rozvíjení sociálních dovedností a gramotností. Hudební kiosek má být něco jako vstupní brána do celého světa hry na hudební nástroj, zpěvu a veřejný motivátor k zakládání kapel a nahrávání. Cílovou skupinou jsou děti a mládež, kteří si mohou zdarma vyzkoušet jaké to je si něco nahrát a zdarma.

Podrobný popis

Organizace Kikstart, od svého vzniku pořádá pestrou škálu aktivit zaměřenou především pro děti a mládež. Pravidelně pořádáme vánoční koncerty kapel, které vznikly za uplynulý rok v Opavě a okolí. Několikrát za rok organizujeme na zkušebně seminář pro studenty a učně o tom, jak funguje kapela, jak se pořádají a domlouvají koncerty. V neposlední řadě taky pořádáme již zmíněnou akci hudební zkušebny pod širým nebem v letních měsících.

Cílová skupina jsou především účastníci z řad dětí a mládeže. Projektem hudební zkušebny je zacílit i na co nejmenší návštěvníky akce, kteří přijdou v doprovodu rodičů. Pro mnohé z těchto dětí toto může být první setkání s nástrojem a možností si bez obav cokoliv vyzkoušet. Spousta dětí také navštěvuje různé hudební kroužky a hrají na flétnu nebo kytaru a toto považujeme za ideální příležitost, kde můžou veřejně vystoupit. Zároveň pro děti, které na nic nehrají může setkání s hudebními nástroji probudit zájem o hudbu. Rodiče se mohou sami přesvědčit, že pravidelná hudební činnost je jeden ze způsobů jak zaměřit volný čas svých dětí a pozitivně je motivovat k hraní nebo zpěvu.

Další velkou skupinou jsou dorostenci a mládež bez rozdílu pohlaví. Projekt významně obohacuje nabídku alternativního využití volného času mladých lidí, zejména problémově vnímaných skupin mládeže, jakými mladí lidé často jsou. Slibujeme si, že se nám podaří širokou vrstvu mládeže přivést touto nenásilnou motivací k hudbě a hudebním žánrům ke kterým mladí lidé přirozeně inklinují a začnou trávit volný čas hrou na hudební nástroje, zakládání kapel a koncertování. Celkový projekt naší organizace je dlouhodobě působit na hudební sebevzdělávání široké vrstvy mladých lidí včetně dětí a mládeže s omezenými příležitostmi. Snažíme se, aby úplně kdokoliv z mladých lidí, kdo má zájem se mohl účastnit našich akcí. Mladí lidé si mohou vyzkoušet pestrou paletu hudebních nástrojů a nahrát si svoji nahrávku. Rádi bychom tímto způsobem podchytili a motivovali mládež a pozvolna je nasměrovat k zakládání hudebních těles a koncertování. Pokud vás náš projekt zaujal, neváhejte se na nás obrátit a přijedeme i na Vaši akci!

Partnerem Hudební zkušebny pod širým nebem je nadace Tesco